کم شدن 4 ساعت از موظف هفتگی معلمان پس از سال بیستم خدمت، فکر خوب و درستی است. اما در اجرا برای دوره ابتدایی مشکلات زیادی به بار می آورد. 

بزرگوارانی که پشت میزهای ریاست نشسته اند و برای همه ی مقاطع، حکم یکسان صادر می کنند آیا می دانند که چه صدمه ی جبران ناپذیری به آموزش کشور وارد می نمایند؟! 

حضور دو ساعت معلم تخصصی ورزش، به جای معلم اصلی کلاس، بسیار خوب است اما وقتی درس هنر را به مدیر یا معاون واگذار می کنیم که هر لحظه باید پاسخگوی مراجعان، تلفنها، بخشنامه ها و... و... باشند به معنای آن است که خروجی آموزش ما در آینده بچه هایی است که هیچ هنری نخواهند داشت!!! 

آیا روال فعلی تقلیل، صرفه جویی در بودجه است؟! مگر نیروهایی که به طور پاره وقت به کلاس آموزگاران تقلیلی می روند، رایگان و فی سبیل الله کار می کنند؟!!!! در دوره ابتدایی هرگز نباید اجرای تقلیل با دوره متوسطه یکسان باشد و معلم را وادار کنیم که تنها 20 ساعت به کلاس برود و 4 ساعت دیگر را معلم دیگری به کلاس او بفرستیم! بلکه باید با پرداخت اضافه کار آن 4 ساعت (آن هم به نرخ اضافه کار آموزشی یعنی یک هشتادم حقوق که به طور متوسط 15 هزار تومان برای هر ساعت می شود) آموزگار اصلی را با دلگرمی به کلاس بفرستیم. در سال تحصیلی 91/92 این روال اجرا شد ولی مبلغ بسیار ناچیزی برای این چهار ساعت به همکاران تعلق گرفت.

نکته دیگر این است که اختصاص معلم ورزش برای همه کلاس ها  لازم و ضروری است حتی کلاس آموزگارانی که هنوز شامل تقلیل نشده اند. دلیلش هم این است که یک آموزگار باید حداقل دو ساعت در هفته را به پاسخگویی اولیا اختصاص دهد. اگر او این کار را خارج از برنامه کلاسی انجام دهد آیا اضافه کاری بابت آن دریافت خواهد کرد؟!! مسلما خیر!! پس بهتر نیست که با اختصاص معلم ورزش، این دو ساعت وقت آموزگار آزاد شود تا بتواند به راحتی پاسخگوی اولیا باشد؟