حسین را باید نوشید

پیش از آن که عطش درک او 

         در کربلای اشکهای بی حاصل

                                                     غرق شود!! 

(شیرین زندی) 


در مورد نهضت حسین، فراوان گفته شده اما هنوز ناشناخته ترین نهضت فکری تاریخ است!! چرا که بر منبرها او را در ظهر عاشورا تمام می کنیم و شام غریبانش را می گیریم و رهایش می کنیم تا عاشورایی دیگر!! 

اما حسین کسی است که زندگی اش از سد مرگ، سرریز شده و در رود زمان، جاری شده و بر تمام تاریخ، ساری شده و همه او را می شناسند و نمی شناسد!! و آنها که به او نزدیکترند از او دورترند!! و آنها که پای منبرش گریه می کنند و زیر علمش سینه می زنند، او را همچون خود کوچک می کنند و دردش را زخم شمشیر و دهان تشنه می دانند!! چرا که خود، تمام وسعت زندگیشان فاصله ی دهان تا ... است! 

کوشش می کنم در این روزهای حسینی، هر وقت حس و حالم حسینی شد، آنچه خود از حسین فهمیده ام بگویم. اگر اشتباه می کنم خدا هدایتم فرماید.