خانواده های گرامی سلام! 

امیدوارم با شناخت درست نهضت عاشورا در راه سیدالشهدا ثابت قدم باشید. 

با توجه به این که در هفته ی آینده، تاسوعا و عاشورای حسینی را پیش رو داریم و می خواهید از فیض معنوی این روزها بهره ی کامل ببرید، برای این هفته کار جدیدی تعیین نمی شود و به مرور بسته های پیشین می پردازیم. ضمنا بسته های شماره 1 تا 4 (مربوط به مهرماه) را در یک برگه تکثیر و خدمتتان خواهم فرستاد تا عملکرد فرزندتان را ارزیابی کنید. 

مرا هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.