سلام همکاران عزیز

سعید نمی تواند کلمه ها را به طور پیوسته بخواند و گمان می کنم به نوعی اختلال گفتاری یا خوانداری دچار است. در حرف زدن معمولی کمی لکنت دارد ولی آن قدر نیست که برایش مشکلی ایجاد کند. وقتی سوال بپرسی جواب می دهد و با دوستانش هم ارتباط معمولی دارد. اما همیشه در چشمهایش نوعی استرس دیده می شود. تک فرزند است و از سوی خانواده بشدت مورد توجه قرار دارد. البته سعید در نوشتن هم مشکل دارد اما من فعلا آن را به حساب ضعف آموزش در پایه اول می گذارم. 

حالا من تصمیم دارم یک برنامه اختصاصی برای سعید تنظیم کنم تا اختلال خوانداری او را برطرف کنم و ضعف نوشتاری اش را نیز جبران نمایم. از شما عزیزان خواهش می کنم تجربه های ارزشمند خود را در موارد مشابه برایم بنویسید. 

سپاسگزارم.