سلام خانواده های گرامی 

آخرین ساعتهای هفته تان با خیر و خوشی همراه باد! انشاءالله هفته ی خوبی را گذرانده باشید و هفته ی بهتری پیش رو داشته باشید. دهمین بسته ی آموزشی را برای دهمین هفته ی سال تحصیلی تقدیمتان می کنم: 

 

 

- پیام قرآنی هفته: واعملوا صالحا (کارهای خوب انجام دهید)

- این هفته سوره ی فیل را همراه با رخداد مربوطه تحلیل محتوایی و حفظ خواهیم کرد. 

رباعی خیام برای این هفته: 

هر ذره که بر روی زمینی بوده ست 

خورشیدرخی، زهره جبینی بوده ست 

گرد از رخ نازنین به آزرم فشان 

کان هم رخ و زلف نازنینی بوده ست! 

در ریاضی جمع و تفریق به روش گسترده نویسی را به روشهای مختلف از جمله شکل و ابزار ادامه می دهیم و به جدول  1 تا 100 هم خواهیم رسید. 

در زنگ هنر هم با ادامه ی تکنیکهای نقاشی، رسم شکل سه بعدی را یاد می گیریم که برای نمونه، شکل صندلی را نقاشی خواهیم کرد.

حق، یارتان!