سلام خانواده های گرامی بای بای عصر جمعه تان بخیر و شادی! 

امیدوارم هفته ی جدید را با انرژی مثبت فراوان آغاز کنید. 

با یازدهمین بسته آموزشی برای هفته ی سوم آذر در خدمتتان هستم.

 

 

پیام قرآنی این هفته: رب زدنی علما (خدایا علم مرا زیاد کن)

این هفته سوره کافرون را روان خوانی، تحلیل محتوایی و حفظ خواهیم کرد. 

در درس ریاضی پس از یادگرفتن تقریب بر مبنای 10 به فصل جدید می رسیم که شکلهای هندسی است. امسال برای این فصل، کارهای جدیدی در نظر دارم که در طول هفته در جریان قرار خواهید گرفت. 

در زنگ هنر، در ادامه رسم شکل سه بعدی، تصویر صندلی را از زاویه ی دیگری نقاشی می کنیم. 

رباعی خیام برای این هفته: 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده ست

گردنده فلک ز بهر کاری بوده ست 

زنهار! قدم به خاک، آهسته نهی 

کان مردمک چشم نگاری بوده ست!