بله! منم از دور که دیدم مثل شما فکر کردم دور مورچه یا عنکبوتی جمع شدن؛ ولی وقتی یواشکی رفتم نزدیک و به حرفاشون گوش دادم (یواشکی!!ساکت) ... 

این زنگ ورزشه و این بچه ها تیمهایی هستن که منتظرن نوبتشون بشه. حالا دارن در مورد چگونگی جاگیری و پاس کاری توی زمین صحبت میکنن و به قول خودشون نقشه میکشن!! 

یعنی اگه توی تیم ملی این قد روحیه تعامل و تفاهم و همکاری و گروه گرایی داشتیم حالا فوتبال برتر جهان بودیم!!