آقای لاریجانی! لبنان خوش گذشت؟! دوستان سوری و لبنانی خوب بودن؟ عزیزان عراقی چطور؟!! انشاله کم و کسری که نداشتن؟!!!

... راستی تو این یکی دو روزه که شما اونجا تشریف داشتین، توی یه خانواده فرهنگی یه اتفاق تلخ و تکان دهنده افتاده... حتما خبر دارین دیگه... فکر میکنین علتش چی بوده؟!!

... نه! نه! اصلا ولش کنین! چیز مهمی نیست!! خاطر مبارکتون مکدر نشه!! آخه شما باید به مسایل مهم «ملی» و «فرا ملی» برسین... مبادا یه تار مویی از زیر روسری بیرون بزنه!!