این مطلب را اوایل تیرماه که سرگرم تدوین طرح درس سالانه ام برای سال تحصیلی 93/94 بودم ارایه کردم تا اهدافم را در معرض نقد صاحب نظران بگذارم.

بسته های آموزشی هفتگی که از ابتدای مهرماه ارایه می شود بر مبنای همین برنامه است.

حال که سال تحصیلی در حال رسیدن به نیمه است و به زودی باید بیلان کاری نیمه اول را ارایه کنیم، بهتر دیدم که دوستان عزیز، همکاران صاحب نظر و خانواده های گرامی نگاهی دوباره به آن بیندازند. 

 در دو سال گذشته چون تجربه ای در ابتدایی نداشتم خیلی به کتابهای درسی وابسته بودم هرچند گاهی احساس می کردم روال کتاب، کارایی مناسبی ندارد.

این روزها سرگرم تنظیم برنامه ای هستم که ضمن توجه به محتوای کتابهای درسی، روند آموزش را به گونه ای پیش ببرد که نسبت به زمان مصرف شده، بازدهی بیشتری داشته باشد و به اهداف دیگری نیز دست یابم. اساس این برنامه بر این است که در پایان سال تحصیلی، دانش آموزان ضمن یادگیری عمیق محتوای کتابهای درسی، تواناییها و مهارتهای زیر را نیز کسب کرده باشند: 

- حفظ 20 سوره از جزء 30 قرآن با مفهوم کلی و توانایی تشریح محتوا و موضوع

- یادگیری بیش از 30 عبارت قرآنی پیام دار با توانایی تشریح موضوع و مصداقهای پیام

- توانایی روایتگری داستانهای قرآنی با نگرش تحلیلی 

- توانایی روان خوانی و روان نویسی داستانها و شعرهای فارسی 

- افزایش دایره واژگان ذهنی همراه با روابط معنایی 

- نگرش تحلیلی و انتقادی به داستانهایی که می خواند

- نوآوری در جمله نویسی و انشا

- حفظ دست کم 30 رباعی از خیام با مفهوم کلی و توانایی تفسیر محتوا

- تقویت اعتماد به نفس و خودباوری برای مشارکت در گفتگوهای جمعی

- کسب مهارتهای دیداری و شنیداری در حد مطلوب 

- مهارت مشارکت در فعالیتهای تیمی و فراگیری اصول آن

- بروز خلاقیتهای هنری در نقاشی، اوریگامی، سفال و... 

- ایجاد و افزایش توان دست ورزی در زمینه های گوناگون

- فراگیری خط تحریری به نحو مطلوب 

- توانایی کشف و اجرای الگوهای عددی، هندسی، شطرنجی و... 

- توانایی انجام عملیات ریاضی به کمک ابزار مختلف 

- توانایی انجام عملیات ریاضی به کمک دسته بندیهای ذهنی و تفکر نظام دار

- توانایی کشف راهبرد حل مساله 

- توانایی مشاهده دقیق و علمی از اشیا، پدیده ها و محیط پیرامون و ارایه گزارش شفاهی، کتبی و تصویری 

- توانایی کاشت و پرورش انواع گلها و گیاهان به صورت علمی و شناسنامه دار

- شناخت اهمیت انرژهای پاک و توانایی ساخت ابزار برای استفاده از آنها

- احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست و کسب مهارتهای لازم برای حفظ آن

البته در این دوسال نیز به بخشی از این اهداف دست یافته ام و گزارش بعضی از این مهارتها را در پستهای قبلی مشاهده فرموده اید. اما امیدوارم با تنظیم و اجرای این برنامه، در سال آینده نتیجه مطلوب تری داشته باشم. یادم رفت بگویم که مبنای آموزش این مهارتها بر روشهای جذاب و سرگرم کننده است و سعی می کنم برای هر کدام، یک بازی طراحی کنم.

در پستهای بعدی، برنامه ام را ارایه خواهم داد. از شما عزیزان خواهشمندم تجربه ها و نظرات ارزشمندتان را برای تکمیل آن و رفع ایرادها و اشکالاتش در اختیارم قرار دهید.