مدیران کلان کشوری، آموزش و پرورش را نهادی پرهزینه و زیانده می دانند! چرا که درآمد پولی ندارد!! 

این نگاه به کلی مردود است زیرا محصول آموزش و پرورش، توسعه انسانی و ایجاد مهارت و تخصص است که زیربنای توسعه ی کشور است. سرمایه گذاری در هر زمینه ای بدون برخورداری از نیروی انسانی متخصص، محکوم به شکست است. 

حال اگر خروجی آموزش و پرورش ایران، دارای تخصص و مهارت لازم و کافی نیست، دلیل آن به همان نگرش نادرست به این نهاد برمی گردد!  وقتی بودجه ی آموزش و پرورش را هزینه بدانیم، هر انسان عاقلی سعی در کاهش هزینه ها دارد!! پس طبیعی است که تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا این هزینه را کاهش دهیم!!! اما اگر این بودجه را سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص با اخلاق کاری بدانیم، پس هر خردمندی تلاش می کند سرمایه ی خود را افزایش دهد!! 

میانگین بودجه آموزش و پرورش در دنیا حدود 8 درصد است؛ کشورهایی مانند ژاپن یا کانادا بیش از 12 درصد و کشور سنگاپور 22 درصد بودجه خود را به آموزش و پرورش اختصاص می دهند! سهم بودجه آموزش و پرورش ایران، تنها 3/5 درصد بودجه کل کشور است!!!! آیا این تفاوت، ناشی از همان نوع نگاه سرمایه ای یا هزینه ای نیست؟!!

در پستهای بعدی اعداد و ارقام دقیق تری به استناد لایحه بودجه سال 93 ارایه خواهم کرد.

... ادامه دارد