پاورپوینتی که در این پست تقدیمتان می کنم اولین کار من در تولید محتوای الکترونیک است! ایرادهایش را به بزرگواری خود ببخشید و البته از من پنهان نکنید! 

این پاورپوینت سه مبحث دارد که برای تدریس در سه جلسه طراحی شده: هوا، آب و خاک. روش کار به این گونه است که مطلب مورد نظر با شکل نشان داده می شود و دانش آموزان پاسخ را می گویند. سپس با یک کلیک موس، پاسخ به نمایش داده در می آید. برای رفتن به هر مبحث، بر روی تصویر مربوط به آن در صفحه فهرست، کلیک کنید. 

دانلود پاورپوینت محیط زیست