به دنبال بازدیدهای پی در پی کارشناسان محترم آموزش و پرورش نیشابور و تبادل نظر پیرامون طرح میز پیشنهادی برای جایگزینی با نیمکتهای سنتی، جناب قوامی نژاد، مدیر آموزش و پرورش نیشابور، دستور ساخت تعدادی از این میزها را برای تجهیز چند کلاس در سطح شهر صادر کرد. در این مرحله تعداد 40 دستگاه از این میز ساخته می شود که برای حدود 7 کلاس در 7 مدرسه نیشابور استفاده خواهد شد. 

هم اکنون کار ساخت اسکلت این میزها به پایان رسیده است. امیدواریم اجرای این طرح همچنان تا سطح ملی ادامه یابد.