سلام بر شما پدر و مادرهای گرامی!

از این که دعوت مرا برای شرکت در نخستین نشست اولیا پذیرفتید صمیمانه سپاسگزارم. همان طور که قبلا گفته ام هر هفته در کنار آموزشهای رسمی (کتاب درسی)، برنامه های دیگری هم ارایه می شود.

الف - این هفته دو پیام قرآنی به بچه ها آموزش داده می شود: 

1) هو الرحمن الرحیم (خدا بخشنده و مهربان است) 

2) بالوالدین احسانا (به پدر و مادر خود نیکی کنید) 

این پیام ها بالای تخته نوشته می شود و هنگام ورود آموزگار یا بازدیدکنندگان، بچه ها هنگام برخاستن، خودِ عبارت قرآنی و هنگام نشستن، ترجمه ی آن را می خوانند. در زنگهای قرآن هم در مورد محتوای آنها گفتگو می شود. به این ترتیب انتظار می رود در پایان هفته، بچه ها ضمن حفظ متن عبارت و ترجمه ی آن، بتوانند در مورد محتوا و موضوع آن نیز توضیح دهند. (پیام اول از روز اول مهر و پیام دوم از امروز، دوشنبه، ارایه شده است)

ب - این هفته سوره ی توحید را نیز که در سال گذشته آموخته اند یادآوری می کنند و اشکالهای احتمالی در تلفظ آنها برطرف می شود. همچنین آنها قادر به تحلیل کلی محتوای سوره خواهند شد. 

ج - رباعی خیام  هم برای این هفته: 

در کارگه کوزه گری رفتم دوش 

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش 

از دسته ی هر کوزه برآورده خروش 

صد کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش! 

د - این هفته بچه ها باید عددنویسی را مرور کنند و بتوانند الگوهای عددی ساده را کشف و اجرا نمایند.