الگوهای عددی

سطح خیلی ساده و ساده

... - 7 - 5 - 3 - 1

... - 6 - 4 - 2

... - 15 - 10 - 5

... - 7 - 4 - 1

... - 8 - 5 - 2

... - 9 - 5 - 1

... - 10 - 6 - 2

... - 11 - 7 - 3

... - 12 - 8 - 4

... - 13 - 9 - 5

سطح متوسط: 

... - 11 - 8 - 6 - 3 - 1

... - 11 - 9 - 6 - 4 - 1

... - 13 - 9 - 7 - 3 - 1

... - 12 - 9 - 7 - 4 - 2

... - 12 - 10 - 7 - 5 - 2

سطح دشوار: 

... - 11 - 7 - 4 - 2 - 1

... - 13 - 8 - 5 - 3 - 2 - 1

... - 4 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1

... - 12 - 7 - 9 - 4 - 6 - 1

/ 3 نظر / 738 بازدید
زهرا

سلام مثل همیشه خلاق موفق باشید

یک مادر. . . یک معلم . . .

سلام همکار بزرگوار . . . ممنون از لطفتون . . . شما هم با کمال افتخار لینک شدید . . . شاد باشید و خوشبخت . . .

والدین

سلام ، ضمن تشکرسطح متوسط و دشوارشو توضیح می دادین خوب بود .