مهارتهای دیداری (8)

بازی ببین و بگو را می توان به صورت تجسمی هم انجام داد. مثلا از دانش آموزان می خواهیم وقتی در کلاس نشسته اند سالن مدرسه را که روزی چند بار از آن عبور می کنند توصیف کنند! یا بگویند در حیاط مدرسه چندتا  درخت هست و از چه نوع؛ یا روی دیوار حیاط، چه چیزهایی نقاشی شده است. 

/ 0 نظر / 8 بازدید