ریاضی کجاست؟!!

در پاییز 1994 کمیته ی داوران «تیمز» سرگرم بررسی ویدیوهای جمع آوری شده از مدارس ژاپن، آلمان و ایالات متحده آمریکا بودند. یکی از استادان برداشت خود را درباره ی مقایسه ی تدریس ریاضی در این سه کشور به این صورت جمع بندی و بیان کرد:

در کلاسهای ژاپنی ها در یک سو ریاضیات و در سوی دیگر، دانش آموزان قرار دارند؛ دانش آموزان با ریاضیات درگیرند و معلم، نقش میانجی و برقرارکننده ی ارتباط را ایفا می کند. 

در آلمان نیز ریاضیات در یک سو قرار دارد اما معلم، خود را مالک آن می داند و آن را هر طور که صلاح بداند به دانش آموزان ارایه می کند و مطالب را در زمان مناسب توضیح می دهد.

در کلاس های آمریکایی ها معلم و دانش آموزان، هر دو وجود دارند ولی پیداکردن ریاضیات، برای من بسیار مشکل است!!

از کتاب «شکاف آموزشی - جیمز استیگلر و جیمز هیبرت»

/ 4 نظر / 14 بازدید
ابراهیمی

کـمـک کـن مـثـل مشهد، شهر رؤیا دلـم پـر ازدحـام از نـور بـاشــد پـر از پـرواز کـفـتـرهـاى کوچک سـرم سـبـز و دلـم پـر شور باشد شهادت امام رضا (ع)تسلیت باد

نغمه ی مهر

باز هم خواب ریاضی دیده ام خواب خطهای موازی دیده ام خواب دیدم می خوانم ایگرگ زگوند خنجردیفرانسیل هم گشته کند از سر هر جای گشتی می پرم دامن هر اتحادی می د ر م دست و پای بازه ها را بسته ام از کمند منحنی ها رسته ام شیب هرخط رابه تندی می دوم گوش هرایگرگ وشی رامی جوم گاه در زندان قدر مطلقم گاه اسیر زلف حد و مشتقم گاه خطها را موازی میکنم با توانها نقطه بازی می کنم لشگری تمرین دارم بی شمار تیمی از فرمول دارم در کنار ناگهان دیدم توابع مرده اند پاره خط نقطه ها پژمرده اند در ریاضی بحث انتگرال نیست صحبت ازتبدیل ورادیکال

س.محمدپور

سلام وخداقوت جالب بود.کاش یه سری هم به ایران میزدند.

محمدرضا

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی........