آموزگار انسان (2)

عاشورا

تجلی «ایمان خردمندانه»

در برابر «استبدادِ زاییده ی جهل» است!

/ 5 نظر / 19 بازدید
مهدوی

سلام میگم یه نگاهی به تاریخ جشن می کردین .... بدشم از این جوجه ها آوردین که...همش به من نگا میکنه می خواد نوک بزنه انگاری.... هفتم تا خود هفتم ...یه رازه....[مغرور]

ارجمند

با سلام فرارسیدن ماه محرم ، ماهی که تمام تاریخ وام دار یک نیم روز آنست بر شما تسلیت باد .

عليرضااكبرآبادي(رابط پارلمان مجازي نيشابور)

ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ، ﮐﻪ [ او ] ﭼﻪ ﺯﺟﺮﯼ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﯿﭻ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ .... ::. ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .::

یار مهربان

سلام آدم شود هر آنکه به اندازه نَمی گریــد برای اشـــرف اولاد آدمـــی این اشک ها چه معجزه ها که نمیکند بر هر دل شکستۀ آشفته ماتمی سرمایۀ قیامت من گریه من است حتی به قطره ای و نه یاقدرشبنمی کی میشود که جان بدهی قلب مرده را با آن دم خدایی عیسی بن مریمی...

کلاس اول ابتدایی

محرم آمد و ماه عزا شد / مه جانبازی خون خدا شد جوانمردان عالم را بگویید / دوباره شور عاشوار به پا شد . . .