/ 2 نظر / 20 بازدید
ابراهیمی

هفته ی پژوهش بر همه پژوهشگران که به نام خدا، با یاد خدا و برای خدا در تلاشند گرامی باد.

نغمه ی مهر

در پشت چارچرخه فرسوده ای / كسی خطی نوشته بود: "من گشته ام نبود ! تو دیگر نگرد نیست!"... گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست. پویندگی تمامی معنای زندگی ست. هرگز "نگرد! نیست" سزاوار مرد نیست... (فریدون مشیری