در محضر استاد

توفیقی دست داد که ساعتی خدمت استاد بزرگوارم آقای فضلی باشم و خاطرات بیست و هفت هشت سال پیش را مرور کنم. یعنی زمانی که دانش آموز راهنمایی بودم و سعادتِ شاگردی استاد را داشتم و البته آن زمان و در حال و هوای نوجوانی، قدر استاد را مانند امروز نمیدانستم. 

بازدید از آتلیه و گالری بسیار زیبای استاد و تابلوهایی که ارزش معنوی شان در تصور و تخیل نمی گنجد بسیار شگفت انگیز و هیجان آور بود. بعضی از تابلوها را که همان زمان دیده بودم و در کنار آن کارهای جدیدتر استاد که نشان می داد ایشان هنوز هم ذهنی پویا و نوآور دارند و سبک کارشان همواره در حال دگرگونی است. 

رهاورد دیگر این دیدار، یک جلد کتاب تازه ی استاد با عنوان «نکته های خوشبختی» بود که ایشان با قلم خودشان مرا مورد لطف و عنایت قرار دادند. 

در خلال این دیدار، برنامه ی سالانه ام را برای درس هنر خدمت استاد ارایه کردم و خوشحالم که مورد تایید ایشان قرار گرفت و در قسمت تکنیکهای کار با مداد رنگی نکته ای را که در مورد سایه روشن و ایجاد حجم از قلم انداخته بودم یادآوری فرمودند. 

خدا به این استاد عزیز عمر با عزت و سلامت عنایت فرماید و وجود ارزشمند ایشان را برایمان حفظ بفرماید. آمین

/ 1 نظر / 21 بازدید
ابراهیمی

خدا به این استاد عزیز وهمه استادان عمر با عزت و سلامت عنایت فرماید . [گل]