سمینار پایا 4

چهارمین سمینار پایا به همت آقای صادقی، کارشناس پژوهش، ساعت 10 صبح پنجشنبه ششم آذر در سالن اجتماعات آموزشگاه بنت الهدی صدر (خیابان شریعتی، خیابان رازی، کنار سالن تربیت) برگزار می گردد. 

پایایی های این هفته: 

1) دانش آموز پایا: مریم مهدیزاده برگزیده مسابقات شعر کشوری در سال تحصیلی گذشته 

2) معلم پایا: مجید نصرآبادی نویسنده و مدرس کار و فناوری و ادبیات داستانی و مشاور ادبی پژوهش سرای دانش آموزی 

3) معلم پایا: احمد خادریان کارشناس ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی و مشاور علمی پژوهش سرای دانش آموزی 

4) معلم پایا: حمید گلسرخی کارشناس ارشد فلسفه ی آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان

شما هم پایا شوید!

/ 1 نظر / 19 بازدید