میز متفاوت (ارزیابی فاز سوم)

میزهایی که تحویل آموزشگاه سیدآباد شده بود از سری دوم بود که در تابستان ساخته شد و رنگ آنها با آنچه در طرح پیش بینی شده تفاوت دارد ولی برای اندراب در سری جدید و با رنگ مورد نظر ساخته شده است. 

بعضی از دانش آموزان پایه ششم هنگام نشستن و استفاده از زیرپایی میز، مشکل داشتند و زانویشان به طبقه ی زیری (جاکتابی) گیر میکرد. هرچند این مشکل در نیمکتهای سنتی هم وجود دارد ولی در این طرح برای دوره ی دوم، کمی ابعاد و اندازه ها را تغییر می دهیم تا این مشکل برطرف شود. به جز این مورد، نکته ی انتقادی دیگری از سوی همکاران و دانش آموزان مطرح نشد. 

اما نکته نظرات همکاران در همراهی با طرح، از حد تصور من فراتر بود! 

در این کلاسها هر میز را به یک پایه ی تحصیلی اختصاص داده بودند. یعنی در واقع هر میز برای خودش یک کلاس بود!! این امر باعث شده بود که مدیریت آموزگار بر مجموعه ی کلاس بهتر شود و دانش آموزان هر پایه نیز تعامل بهتری با هم داشته باشند و تداخل و تزاحم کمتری پیش آید. 

تعداد کم دانش اموزان و در نتیجه تعداد کم میزها، فضای باز و راحتی در کلاسها ایجاد کرده بود و هر پایه در یک گوشه ی کلاس نشسته بودند. رفت و آمد بین میزها به سادگی صورت میگرفت و رفت و آمد هر دانش آموز مزاحمتی برای دیگران ایجاد نمیکرد. 

اما نکته ی دیگری که هنگام ارایه ی طرح، به ذهن من نرسیده بود و همکارن این آموزشگاهها عنوان کردند این بود که چون کلاسهای چندپایه معمولا مختلط هم هستند و معمولا آمار دختران و پسران هر پایه نیز برابر نیست، با نیمکتهای سنتی مشکلات زیادی دارند. یکی از همکاران این آموزشگاهها می گفت در پایه ی سوم، سه دختر و یک پسر دارد و هیچ کدام از دخترها حاضر نمیشد با آن پسر در یک نمیکت بنشیند! بنابراین همیشه یک نیمکت سه نفره و یک نمیکت یک نفره داشتیم!! ولی حالا بدون هیچ مشکلی هر چهار نفر دور یک میز می نشینند. 

برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، از نقل نظرات و دیدگاههای مشابه که در پستهای قبلی نیز بیان شده خودداری کردم.

روز سه شنبه (93/11/21) که به اتفاق آقای دکتر قوامی نژاد و آقای اکبرآبادی برای شرکت در نشست سالانه ی فعالان پارلمان مجازی به مشهد رفتیم موضوع را با آقای دکتر در میان گذاشتم و در مورد ادامه ی طرح، رایزنی شد. اتفاقا نظر ایشان هم بر اولویت تجهیز کلاسهای چندپایه به این طرح بود. به گفته ی ایشان فقط در روستاهای نیشابور بیش از 250 کلاس چندپایه داریم. 

/ 3 نظر / 77 بازدید
ابراهیمی

درود بسیار عالی بود! پایدار باشید![گل]

س محمد پور

سلام عزیز[گل] خوش به حالتون که تو مدرسه تون جا برای گذاشتن میز متفاوت دارین. کاش کلاس منم ببینین که حتی جا برای راه رفتن نداره و فارغ از نور . فضای فیزیکی هم که ... بماند در پناه حق باشید.[گل][گل][گل]