بسته شماره 8 (شنبه بیست و چهارم تا جمعه سی ام آبان)

خانواده های عزیز سلام صبح شنبه شما بخیر و شادیبای بای 

این هفته سوره نصر را تحلیل محتوایی و حفظ خواهیم کرد. این سوره با داستان فتح مکه همراه شده است. 

پیام قرآنی این هفته: هذا بیان للناس (قرآن سخن خدا برای مردم است) 

رباعی خیام برای این هفته: 

ای دل تـــو به اسـرار معمّا نرسی    

 در نکتـه ی زیرکـانِ دانــا نرسی    

این جا به می و نُقل، بهشتی می ساز              

کان جا به بهشت، یا رسی یا نـرسی!!  

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
نغمه ی مهر

زیبا ترین ستایش نثار کسی که کاستی هایم را می داند و باز هم دوستم دارد ... [گل]