بسته شماره 11 (شنبه پانزدهم تا جمعه بیست و یکم آذر)

 

سلام خانواده های گرامی بای بای عصر جمعه تان بخیر و شادی! 

امیدوارم هفته ی جدید را با انرژی مثبت فراوان آغاز کنید. 

با یازدهمین بسته آموزشی برای هفته ی سوم آذر در خدمتتان هستم.

 

 

پیام قرآنی این هفته: رب زدنی علما (خدایا علم مرا زیاد کن)

این هفته سوره کافرون را روان خوانی، تحلیل محتوایی و حفظ خواهیم کرد. 

در درس ریاضی پس از یادگرفتن تقریب بر مبنای 10 به فصل جدید می رسیم که شکلهای هندسی است. امسال برای این فصل، کارهای جدیدی در نظر دارم که در طول هفته در جریان قرار خواهید گرفت. 

در زنگ هنر، در ادامه رسم شکل سه بعدی، تصویر صندلی را از زاویه ی دیگری نقاشی می کنیم. 

رباعی خیام برای این هفته: 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده ست

گردنده فلک ز بهر کاری بوده ست 

زنهار! قدم به خاک، آهسته نهی 

کان مردمک چشم نگاری بوده ست!

/ 4 نظر / 34 بازدید
تلالو اندیشه

سلام روز بگذشته خیالست که از نو آید فرصت رفته محالست که از سر گردد کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس بر گردد... پروین اعتصامی

ابراهیمی

سلام همکار عزیز[گل] دلی که مهر می ورزد ،همیشه جوان است... هفته شرشار از موفقیت براتون آرزومندم.

نغمه ی مهر

صحن حرم از نسیم پر بود از پرپر یا کریم پر بود خورشید دوباره بوسه می زد بر چهره مهربان گنبد گنبد پر از آفاتاب می شد آهسته غم من آب می شد رفتم طرف ضریح او باز تا پر شوم از هوای پرواز اطراف ضریح گریه ها بود دلهای شکسته و دعا بود دلها همه زیر بارش اشک مانند کبوتری رها بود عطر گل یاس در دل من عطر صلوات در فضا بود