مهارتهای دیداری (6)

بازی «بگرد و پیدا کن» یکی از روشهای قدیمی تقویت مهارت دیداری است که رایج ترین شکل آن، فرستادن یک نفر به بیرون از کلاس (یا اتاق) و عوض کردن جای یکی از وسایل موجود در اتاق است. کسی که بیرون می رود باید قبل از رفتن، با دقت به اطراف نگاته کند. بقیه بازی را هم خودتان به خوبی بلدید. جالب است که بعضی از بچه ها حتی جابجا شدن یک میز را متوجه نشدند و بعضی دیگر حتی خودکاری را که جهتش عوض شده بود تشخیص دادند!!

این بازی را به ابتکار خود به شکلهای دیگری نیز می توانید انجام دهید. 

/ 0 نظر / 7 بازدید