بسته شماره 7 (شنبه هفدهم تا جمعه بیست و سوم آبان)

خانواده های گرامی سلام؛ ظهر شنبه شما بخیر!

این هفته سوره حمد (که قبلا روان خوانی آن انجام شده بود تحلیل محتوایی و حفظ خواهد شد. 

پیام قرآنی این هفته: و اقم الصلاه لذکری (با نماز به یاد من باشید) 

رباعی خیام: 

دوری که در او آمدن و رفتن ماست 

آن را نه بدایت نه نهایت پیداست 

کس می نزند دمی در این معنی راست 

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست 

در درس ریاضی چون به جمعهای دورقمی رسیده ایم چنانچه هنوز فرزندتان در جمع و تفریقهای اساسی و جدول ارزش مکانی مشکلی دارد تلاش بیشتری مصروف این مبحث فرمایید. 

سپاسگزارم.

/ 1 نظر / 31 بازدید
نغمه ی مهر

خدایا گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک این منم که گاهی نزدیک می شوم وگاه دور... My Lord, I sometimes see you great and sometimes small It's not you who keeps changing, It's me; sometimes near and sometimes so far...