بسته شماره 4 (شنبه بیست و ششم مهر تا جمعه دوم آبان)

سلام و شب بخیر خانوداه های گرامی! 

این هفته حفظ و تحلیل محتوایی سوره ناس را ادامه می دهیم چون احساس می شود لازم است بیشتر روی این سوره کار کنیم.  پیام قرآنی این هفته نیز تغییر نخواهد کرد؛ هرچند همه بچه ها توانستند درباره محتوای آیه و مصداقهای اسراف صحبت کنند و مثالهای خوبی بگویند ولی باید تلفظ آیه را بهتر یاد بگیرند. 

در ریاضی هم کار این هفته شناخت و یادگیری جمعهای اساسی است که باید با روشهای مختلف انجام شود. 

و اما رباعی این هفته: 

جامی است که عقل، آفرین می زندش 

صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش 

این کوزه گر دهر، چنین جام لطیف

می سازد و باز بر زمین میزندش

/ 0 نظر / 27 بازدید