بسته شماره 14 (شنبه سیزدهم تا جمعه نوزدهم دی)

خانواده های گرامی سلام عصر آدینه تان به خیر و شادی

با این که کلیات این برنامه در تابستان تنظیم و تدوین شده ولی مهمترین دلیل این که جزئیات را به صورت یکجا ارایه نمیکنم و در بسته های هفتگی تقدیم میکنم این است که باید در هر هفته میزان رسیدن به اهداف مورد نظر بررسی شود و اگر در هفته ای به میزان قابل قبولی این اهداف محقق نشده باشد این مساله در بسته ی هفته ی آینده لحاظ می شود. به عبارت دیگر یکی از بارزترین ویژگیهای این برنامه انعطاف پذیری آن است. 

بنابراین برای هفته ی پیش رو، برنامه و محتوای جدیدی ارایه نمی شود و همان موضوع بسته های قبلی بخصوص بسته ی شماره 13 در دستور کار قرار می گیرد. البته در درس ریاضی این هفته تقارن 4 طرفه را یاد می گیریم. امید است که با کمک و تلاش شما خانواده های عزیز این اهداف محقق گردد. 

/ 1 نظر / 22 بازدید