دو حکایت و یک نتیجه! (7)

فرمول پرداخت حق التدریس غیر موظف

یکی دیگر از ضوابط موجود، شیوه ی محاسبه و پرداخت حق التدریس ساعتهای غیرموظف دوره ی متوسطه است که با یک فرمول پیچیده و عجیب و غریب محاسبه می شود و مبنای آن به حداقل رساندن پرداختهاست!

ابتدا پرسش من این است که در نظام اداری، در حالی که بسیاری از کارکنان حتی ساعت موظف خود را به درستی حضور ندارند یا وظایف محوله را به درستی انجام نمی دهند، اضافه کاری و حق ماموریت و ... بر چه مبنایی پرداخت می شود؟!!

در آموزش و پرورش و در فرمولی که اشاره شد، روزهای تعطیل بین هفته از حق التدریس معلمان کسر می شود. آیا معلم مجاز است سرفصلی را که باید در آن روز تدریس می شده رها کند و هفته ی بعد، سرفصل بعدی را تدریس نماید؟!! مسلما پاسخ مدیریت محترم، منفی است! در حالی که معلم، حق التدریس آن روز را دریافت نکرده است باید آن درس را در روز دیگری و بدون دریافت حق الزحمه تدریس نماید!!

نمی دانم چرا دوستان اداری ما اینقدر کار را پیچیده می کنند! معلمی که در هفته مثلا 12 ساعت اضافه کار دارد در ماه می شود 52 ساعت؛ و چه تعطیل باشد چه نباشد معلم موظف است معادل 52 ساعت در ماه، برای اتمام آن کتابها کار کند! پس دیگر چه نیازی به این فرمولهای عجیب و غریب است؟!!

... ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید