به بچه ها بیاموزیم

به بچه ها بیاموزیم که بنا نیست همه دکتر و مهندس شوند!!! بناست هر  کس هر کاری را بر عهده گرفت توانایی کسب مهارت در آن را داشته باشد و اخلاق کاری را بشناسد. 

به بچه ها بیاموزیم که «می توانند» فرصت ها را برای خود ایجاد کنند. پس منتظر ننشینند تا دیگران برایشان فرصت بسازند! 

به بچه ها بیاموزیم که اگر خودشان نتوانند فکر کنند دیگران به جای آنها فکر خواهند کرد! 

به بچه ها بیاموزیم که اگر خود را باور کنند هیچ چیزی مانع رشد و پیشرفت آنها نمی شود. 

به بچه ها بیاموزیم که حقوق خود را مطالبه کنند و برای این امر، ابتدا باید حقوق خود را به درستی بشناسند! 

به بچه ها دوست داشتن را بیاموزیم! اجتماعی بودن را و سربار نبودن را!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
شیخ محمود

نیکو و بجاست. موفق باشید