نکته ای که برای خودم جالب بود!!

وقتی اولین بار مطلب مربوط به آموزش و پرورش ژاپن را خواندم  یک حساب سرانگشتی مرا به حیرت واداشت: 

سال تحصیلی ژاپن 210 روز است که به سه ترم تقسیم می ­شود. تعطیلات تابستانی 6 هفته است و 2 هفته تعطیلات زمستانی و 2 هفته نیز تعطیلات بهاری دارند. 

حساب کنید مجموع تعطیلات 10 هفته است که می شود 70 روز به اضافه 210 روز سال تحصیلی می شود 280 روز!! پس بقیه ی روزهای سال تا 365 روز کجاست؟!! 

بعد متوجه شدم که آن 210 روز فقط روزهای کاری است یعنی دقیقا 210 روز بچه ها در مدرسه حضور دارند و روزهای تعطیل بین سال تحصیلی محاسبه نمی شود

یعنی با حساب هفته ی 5 روزه تحصیلی: 

هفته 42 = 5 : 210 

روز (طول زمانی سال تحصیلی) 294 = 7 × 42 

روز (یک سال) 364 = (روز تعطیلات تابستانی،زمستانی و بهاری ) 70 + 294 

ملاحظه بفرمایید: آغاز تا پایان سال تحصیلی: 294 روز، 210 روز فعالیت آموزشی مفید! 

. ما سال تحصیلی خود را از ابتدای مهر تا نیمه خرداد حدود 265 روز در نظر می گیریم اما در واقع حداکثر 150 تا 160 روز فعالیت آموزشی داریم!! یعنی از یک سو بازه زمانی سال تحصیلی ما حدود 30 روز کمتر است و از سوی دیگر در بین سال تحصیلی حدود 20 تا 30 روز بیشتر تعطیلی داریم!

/ 0 نظر / 6 بازدید