پاستوریزه، استریلیزه، همونیژه، ...

یکی از گردشهای علمی که هم می تواند بسیار مفید و آموزشی باشد و هم کمک بزرگی به اقتصاد کشاورزی کند، بردن بچه ها به کشتزارهای زعفران است. فقط در نیشابور اگر هر دانش آموز تنها 50 گرم گل زعفران جمع آوری و پاک کند با احتساب بیش از 50 هزار دانش آموز، بیش از 2/5 تن گل زعفران یعنی حدود 20 کیلو زعفران پاک شده!! می تواند در برنامه گردشهای علمی به دست آید که هم کمک بزرگی به کشاورزان است و هم بچه ها با ارزش این طلای سرخ ایرانی آشنا می شوند و ذهنشان درگیر خواهد شد که چرا این محصول ارزشمند ما باید در دنیا به نام اسپانیا شناخته شود و... و قطعا در آینده این دغدغه ی ذهنی، بعضی از آنها را به فکر پیدا کردن راه چاره ای خواهد انداخت. 

/ 1 نظر / 64 بازدید